Kerim Sarıgül

Kerim Sarıgül

Kerim Sarıgül

Merak ediyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, paylaşıyorum...

 

Pazar, 27 Haziran 2021 00:25

Türkçe A1 Söz Varlığı

Türkçe A1 Söz Varlığı

Yazar: Kerim SARIGÜL

Yayınevi: Gece Kitaplığı

 • Türkçe A1 Söz Varlığı toplam 1632 unsurdan (1552 kelime, 45 kalıp ifade, 35 kişi adı) oluşmaktadır.

 • Türkçe A1 söz varlığı unsurları 3 farklı ölçüte göre sıralanmıştır.

 • Alfabetik Sıralama: Türkçe A1 söz varlığı A’dan Z’ye listelenmiştir. Bu listede yer alan kelimelerin türleri parantez içerisinde gösterilmiştir.

 • Tematik Sıralama: Türkçe A1 söz varlığında yer alan kelimeler belirlenen temalar doğrultusunda ait oldukları temaya göre listelenmiştir.

 • Kelime Türlerine Göre Sıralama Türkçe A1 söz varlığı listesinde yer alan bütün kelimeler türlerine göre isim, fiil, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve ünlem olmak üzere 8 başlıkta listelenmiştir.

 • İlgili kelime listesine ek olarak A1 seviyesi için önerilen “Kalıp İfadeler” (45 adet) ve “Kişi Adları” (35 adet) ayrı başlıklar altında verilmiştir.

 • Kişi adlarının seçiminde Türkiye’de en çok kullanılan ve özellikle son yıllarda çocuklara en çok verilen isimler dikkate alınmıştır. Ancak bu isimlerden bazıları anlamları itibarıyla özellikle dinleme etkinliklerinde anlamayı zorlaştırabileceği gerekçesiyle liste dışı bırakılmıştır.

 • Soru sözcükleri ve ekler (29 adet) erişim kolaylığı açısından “Soru Sözcükleri ve Ekleri” başlığı altında ayrıca listelenmiştir.

 • Sayılar hem harflerle hem de rakamlarla gösterilmiştir.

 • Listede yer alan ve kısaltmaları yaygın olan kelimelerin hem kısaltmalarına hem de özgün biçimlerine yer verilmiştir.

 • Ülke, millet, uyruk ve dil temasında; Türkçenin öğretildiği ülke, öğrenen kişinin ülkesi ve çevresi dikkate alınarak geniş çaplı bir liste hazırlanmıştır.

Dil sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Kelimelerin zamanla anlam daralması, genişlemesi veya değişmesi sonucunda farklı anlamlar taşıması; dile yeni kelimelerin girmesi ve bazı kelimelerin yaygın kullanımının azalması olağandır. Bu durum, Türkçe A1 söz varlığının belirli aralıklarla güncellenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Gerekli görüldüğünde “Türkçe A1 Söz Varlığı” güncellenerek yeniden yayımlanacaktır.

 

KİTAP TANITIMI [VİDEO]

KİTAP, ÇEVRİM İÇİ MAĞAZALARDA SATIŞA SUNULMUŞTUR.

SATIŞ SİTELERİ: Kitap Yurdu, idefix, Kidega, D&R, N11

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Türkçe A1 Söz Varlığı Hazırlanış Aşamaları

Türkçe A1 Söz Varlığı Hakkında Bilgiler

Kısaltmalar

ALFABETİK SIRALAMA

 

KALIP İFADELER

KİŞİ ADLARI (İSİMLER)

SORU SÖZCÜKLERİ VE EKLERİ

TEMATİK SIRALAMA

AİLE VE ARKADAŞ

ALIŞVERİŞ

BELGELER VE METİNLER

ÇEVREMİZ VE DÜNYA

DUYGU, GÖRÜŞ VE DENEYİMLER

EĞİTİM

EĞLENCE VE MEDYA

ELEKTRONİK EŞYALAR

EV

HAVA/HAVA DURUMU

HAYVANLAR

HİZMETLER

HOBİ VE BOŞ ZAMAN

İLETİŞİM, HABERLEŞME, SOSYAL MEDYA

İŞ VE MESLEKLER

KITA, ÜLKE, MİLLET, DİL

KIYAFET VE AKSESUAR

ÖLÇÜ BİRİMLERİ

RENKLER

SAĞLIK

SAYILAR

SEYAHAT VE ULAŞIM

SPOR

VÜCUDUN BÖLÜMLERİ

YAPILAR VE YERLER

YİYECEK VE İÇECEK

ZAMAN

DİĞER

KELİME TÜRLERİNE GÖRE SIRALAMA

İSİM

FİİL

SIFAT

ZARF

ZAMİR

EDAT

BAĞLAÇ

ÜNLEM

KAYNAKÇA

 

Yayın Tarihi: 18.06.2021
ISBN: 9786257426619
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 127
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13.5 x 19.5 cm

13.06.2021 tarihinde Kök Bilig Youtube kanalının canlı yayın konuğu olduk. 

Konu: Uzaktan Eğitim / Özelleştirmek - Detaylandırmak

 

 

CANLI YAYIN ESNASINDA ELE ALINAN, DEĞİNİLEN HUSUSLAR:
Uzaktan Eğitim
Art zamanlı Öğrenme
Eş Zamanlı Öğrenme
Öğretim Yönetim Sistemleri
Süreç Değerlendirmesi
Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Eşitlik
Uzaktan Eğitimde Süreç Değerlendirmesi
SCORM ve Tin Can Standartları
Eğitimde Oyunlaştırma
Eğitimde Yapay Zekâ
Dijital Öğretmen / Donanımlı Öğretmenden Kimdir?
İçerik Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar Neler?
Eğitimde Etkileşim
Dijital Kuşak Dijital Becerilere Sahip mi?
uzaktan Eğitim Sürecine ve Dijital Araç Kullanımına Yönelik Tavsiyeler

 

 

Merhabalar,

Daha önce "Açık Dergi Sistemi - Open Journal Systems (OJS)" konulu bir yazı yayımlamıştım ve bu yazı aracılığıyla siteme ulaşan ve benimle iletişime geçen bir çok kişinin aşağıdaki soruları ile karşılaştım:

 • Akademik bir dergi nasıl kurulur?
 • Dergiyi kim, nasıl kurar?
 • Dergi için ISSN nereden, ne zaman alınmalıdır?
 • Dergi kurmak ve yayımlamak için temel adımlar neler?

Bu ve benzeri sorulara cevap vermek için bu yazıyı hazırlamış bulunmaktayım.

 

Dergi

Basılı ya da elektronik ortamda çeşitli periyotlarla yayımlanan belli konuların ele alındığı yayın türü dergi olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak bakıldığında çok farklı dergi türleri mevcuttur. Dergiler genel olarak 2 başlıkta değerlendirilmektedir. Hakemli dergiler ve hakemsiz dergiler.

Popüler dergi diye de adlandırılan hakemsiz dergiler belli konular çerçevesinde genel okuyucuya hitap eden, içeriklerin hakemler yerine dergi yöneticileri ve editörleri tarafından değerlendirildiği; kısa, güncel bilgilerin yer aldığı, kaynak gösterme kriterlerinin çok sıkı olmadığı dergilerdir.

Akademik dergi, bilimsel dergi diye de adlandırılan hakemli dergiler ise popüler dergilerin aksine çok ciddi bir hakem değerlendirme sürecine, içerikleri oluşturma ve kaynak gösterme kriterlerine sahiptir.

Akademik dergiler; akademi dünyasının araştırmaları ve çalışmaları doğrultusunda elde edilen bulguların ve güncel gelişmelerin paylaşılmasına, duyurulmasına hizmet etmektedir. Akademik dergilerin genelde yılda 3 veya 4 kez çıkarıldığı görülmektedir ancak yılda 12 kez yani her ay bir sayı veya yılda bir sayı çıkaran dergiler de mevcuttur.

Akademik dergiler için makaleler genelde araştırmacılar tarafından yazılır, araştırma konusuna uygun olan dergilere gönderilir, hakem ve editör değerlendirme süreçlerinden geçer ve uygun bulunduğu takdirde yayımlanmasına karar verilir. Dergiler çeşitli kriterlere göre ulusal hakemli dergi veya uluslararası hakemli dergi statüsü kazanabilir.

Ulusal Hakemli Dergi

Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi.

Uluslararası Hakemli Dergi

Uluslararası hakemli dergi, bir editörü ya da editör kurulu olan, dünyanın farklı ülke ve üniversitelerini temsil eden ve araştırmalarıyla alanında saygınlık kazanmış araştırmacı ya da öğretim üyelerinden oluşan bilim ya da danışma kuruluna sahip olan ve bilimsel araştırmaların sonuçlarını yayımlamayı hedefleyen süreli bir dergi grubudur.

Uluslararası Dergi Özellikleri

Editör ve hakem kurulu üyelerinin farklı ülkelerde aynı dili konuşan/yazan kişilerden oluşması,

Derginin, uluslararası düzeyde kabul edilirliği onaylanmış belirli bir resmi dili üzerinden yayın yapması,

Gönderilen makalelerin nihai yayımı konusunda, hakem raporlarının içeriği ve önerisine göre editör ya da editör kurulu tarafından nesnel ölçütlere göre karar verilmesi,

Derginin, yayın yapıldığı dili kapsayan alanda dünya genelinde okuyucuya periyodik olarak ulaştırılması (Kaynak:ulakbim.tubitak.gov.tr)

 

AKADEMİK DERGİ NASIL KURULUR?

Son döneme kadar akademik dergiler daha çok basılı olarak çıkarıldığı için dergi çıkarma süreçleri biraz daha zor ve resmi prosedürler biraz daha fazlaydı diyebiliriz. Dergi kurulumu, ISBN kaydı, makale değerlendirme yazılımlarının çok gelişmemiş ve pahalı olması, baskı ve dağıtım hizmetlerinin ciddi maliyet gerektirmesi gibi hususlar geçmiş dönemlerde dergi çıkarmanın en büyük zorluklarındandı. Bugün gelinen noktada dergi kurulumu, ISBN işlemleri, makale değerlendirme süreçleri, dergilerin yayımlanması gibi hususlar dijital ortamlarda zahmetsizce ve daha az maliyetle gerçekleştirilebilmektedir.

 

Akademik dergi kurmak için hangi niyet, adım ve işlemler gerekir?

 • Dergi kurulum ve yayın süreçlerini birlikte yürüteceğiniz bir ekip kurun. Hakem değerlendirme süreçleri hariç tek başına dergi yöneten kişiler olduğunu da ifade etmeliyim.

 • Derginiz için bilimsel alan veya alanlar belirleyin. Örnek: Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Teknoloji, Ulusal tarım Çalışmaları, Okulöncesi Eğitim…

 • Derginiz için bir isim belirleyin. Örnek: Ulusal Eğitim Dergisi, Uluslararası Akademik Etik Dergisi, Ekonomik Yenilikler… Bu isimleri farklı diller için de düşünebilirsiniz.

 • Derginizi yayımlayabileceğiniz bir domain (alan adı) ve hosting satın alın. Derginin yayın yapacağı sunucunun özellikleri özellikle Açık Dergi Sistemini açısından önemli. Bu konuda OJS ile uyumlu çalışan paketleri önerebilirim.

 • Derginizin hakem değerlendirme ve yayın süreçlerini yönetebileceğiniz bir dergi yönetim sistemi edinin. Bu konuda en iyi dergi yönetim sisteminin Open Journal System - OJS (Açık Dergi Sistemi) olduğunu söyleyebilirim. OJS açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılımdır ve dünyada 10 binlerce dergi tarafından kullanılmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Detaylı bilgi için Açık Dergi Sistemi - Open Journal Systems (OJS) konulu yazımı okuyabilirsiniz.

 • Dergi için domain adı ve hosting aldığınızı, OJS dergi sistemini indirip sunucuya kurduğunuzu varsayarak bundan sonraki işlemleri anlatmaya devam ediyorum. Dergi için domain ve hosting alımı, dergi sisteminin kurulumu sürecini kendiniz yapabilirsiniz. Ancak yeterli bilgiye veya zamana sahip değilseniz bu konuda teknik destek almanızda fayda var.

 • Artık derginiz hazır, belirlediğiniz alan adı üzerinden çalışır durumda diyelim. Sıra ISSN işlemine geldi ancak burada önemli bir husus söz konusu: Herhangi bir derginin; basılı versiyonu için ilk sayı basılmadan önce, elektronik versiyon için ise ilk sayının yayımlanmasından sonra ISSN başvurusunda bulunulur.

 • Derginiz ve siteniz artık hazır olduğuna göre derginizi duyurabilir akabinde makale başvuruları almaya, hakem değerlendirme süreçlerini işletmeye ve uygun görülen makaleleri yayımlamaya başlayabilirsiniz. İlk sayıyı yayımladıktan sonra ISSN başvurusunda bulunabilirsiniz. Dergi adında herhangi bir değişiklik olması durumunda, uluslararası bir kural olarak, yeni dergi adı için yeni bir ISSN alınmalıdır. Bunu düşünerek derginizin ismi konusunda son kararı vermiş olarak ISSN başvurusunda bulunmalısınız.

 • Dergi için ISSN/e-ISSN başvuru işlemleri derginin yayımcısı olan birim, fakülte, enstitü tarafından veya bireysel olarak (gerçek kişi) yapılabilmektedir. “Yazar Yayımcı” yani “Gerçek Kişi" olarak başvuru yapıldığında ek bilgiye gerek duymadan sadece kimlik bilgileri ile başvuru yapılabilir. Bu işlem için Yayın Standartları ve Derleme Bilgi Sistemine https://ekygm.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kullanıcı hesabıyla giriş yapın.

 • Yukarıdaki resimden de göreceğiniz gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Buradaki menülerden ISSN İşlemleri > ISSN Başvuru Formunu tıklayarak başvuru sayfasına gelebilirsiniz. Bu sayfadaki formu derginizi dikkate alarak doldurmanız gerekmektedir. ISSN başvuru işlemleri öncesi yayın yapacağınız sitenin hazır olması ve bir sayının yayımlanmış olması gerekmektedir. Çünkü başvuru esnasında Elekronik Yayın Tipi, Elektronik Yayının URL, Elektronik Yayının Epostası, Kullanıcı Erişim Türü gibi bilgiler sorulmaktadır. Yardım konusunda detaylı bilgiye bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 • Artık ISSN’niz de hazır.
 • İlerleyen süreçlerde yani yayın yaptıkça, derginiz tanındıkça çeşitli dizinlere başvurabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası dizinlerin farklı kriterleri bulunmaktadır. Örneğin TR Dizin’de yer almak için gerekli kriterleri (TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar) sağlamış olmanız gerekmektedir.

Akademik ve bilimsel bir dergi kurmak ve yayın yapmak için gerekli temel adımları özetleyelim:

SORULARINIZ OLURSA YORUM BÖLÜMÜNE YAZABİLİR, İLETİŞİM SAYFASINDAKİ BİLGİLER ARACILIĞI İLE BANA ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

Ayrıca sık sorulan bazı sorulara TRDİZİN tarafından verilen cevaplar aşağıdaki gibidir:

Alan indeksi nedir?

Alan indeksi, belirli bir konu alanında, seçim kriterleri ile yayın kabul eden ve yayınların en az bibliyografik bilgilerinin verildiği (makalelerin/kitapların/tezlerin künyelerinin ve kimi zamanda özetlerinin yer aldığı) indekstir.

Sociological Abstract, Psychological Abstract, Library and Information Science Abstract, ERIC, Index Medicus/Medline, PUBMED, Geobase, PsycInfo, Chemical Abstracts, Food Sciences and Technology Abstracts, MathSci, Biological Abstract, CAB, Engineering Index alan indekslerine örnektir.

 

Bir derginin hakemli dergi olması için ne gerekir ?

Hakemli bir dergi, hakem (akran) değerlendirme sürecinden geçmiş makaleler içerir. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazılar, yayına kabul edilmeden önce bilimsel ve içeriğe yönelik olarak alanında yetkin en az 2 uzman tarafından tarafsız olarak değerlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri ile görüş ve yorumlarını içeren raporlar doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar verilmesi esasına dayanır.

 

Bir derginin uluslararası olması için ne gerekir ?

TR Dizin Komite üyelerinin önerileri doğrultusunda bir derginin uluslararası olması için Dergi, uluslararası veri tabanlarından/dizinlerden erişilebilir olmalıdır. Makalelerde yabancı dilde Öz bulunmalıdır.

 

Bir ciltteki makalelerin  en az 1/3’ü yabancı dilde olmalıdır.

Bir ciltteki makale yazarlarının 1/3’ü yabancı yazarlardan oluşmalıdır (Uluslararası Yazar Katkı Oranı). Makalenin yurtdışı adresli kabul edilebilmesi için yazar adresi yurtdışı olmalıdır.

 

Dergi editörler kurulu kimlerden oluşmalıdır ?

Baş Editör / Editör: Derginin akademik içeriğinden sorumludur. Baş editör, aynı zamanda yazı işleri müdürüdür.

 

Derginin genel stratejisini yönetmek (uygun olduğu şekilde yayıncı ve toplumla işbirliği içinde),

Sürdürülebilir ve zamanında yayın akışını sağlamak için gönderilen makaleleri gözden geçirmek ve bunlara karar vermek, Derginin elçisi olarak hareket etmek, içeriği devreye almak ve uygun şekilde gönderimi sorgulamak temel sorumluluklarıdır.

Yardımcı Editörler: Dergi kapsamı ve konu alanlarına bağlı olarak birden fazla yardımcı editör olabilir.

 

Dergi ile ilgili çalışmalarda Baş Editöre yardımcı olmak,

Değerlendirme sürecinde makalelere konu editörü atamak, gerektiğinde konu editörlüğü yapmak,

Konu editörlüğünü üstlendiği makalelere hakem ataması yapmak ve makalelerin değerlendirilmesini sağlamak temel sorumluluklarıdır.

Bölüm Editörleri: Belirli makale türlerini incelemekten sorumlu editörlerdir. Çoğu zaman, bu editörler kendilerine atanan yazılarla ilgili son kararları verirler, ancak baş editör tüm bölümler için kararları gözden geçirmek isteyebilir.

 

Konu alanlarına göre yıllık yayın periyodu ne olmalıdır?

Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri alanındaki dergiler yılda en az 3, Mühendislik, Temel Bilimler, Veterinerlik, Ziraat alanındaki dergiler yılda en az 2, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayımlamalıdır.

FAYDALI OLMASI DİLEĞİYLE…

KERİM SARIGÜL

Merhabalar,

"Türkçe Öğretimi", "Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi", "Eğitimde Teknoloji" ve "Dil Öğretiminde Teknoloji" ilgi duyduğum, üzerinde araştırmalar ve çalışmalar yaptığım konulardan bazıları. Bu konularda öğrendiğim, uyguladığım ve faydalı gördüğüm bazı araçları çeşitli zamanlarda ilgilileriyle paylaşmayı seviyorum. Bu kapsamda düzenlediğim ve belli bir sayıya ulaşıldığında düzenleyeceğim bazı eğitim başlıkları ve eğitim başvuru formu bağlantıları aşağıdadır. Bu eğitimlerden istediğinize başvuru yapabilirsiniz. Eğitim düzenleneceği zaman size mail yoluyla bilgi verilecektir.

KERİM SARIGÜL

 

EdPuzzle Video Ders ve Değerlendirme Aracı Eğitimi [Eğitime Başvur]

 

EdPuzzle eğitimde en çok kullanılan araçlardan biri. Videoların içine sorular ekleyebilir, özellikle süreç değerlendirmesinde kullanabilir; soru, kişi veya sınıf bazlı analizler yapabilir, geri bildirimde bulunabilirsiniz.

EdPuzzle'ın Bazı Özellikleri
 
 • Kendi videonuzu öğretimde ve ölçmede kullanabilirsiniz.
 • YouTube, Khan Academy, National Geographic,TED Talks vb. alanlardaki videoları kullanabilirsiniz.
 • Videoya isterseniz dublaj yapabilirsiniz.
 • Video içine istediğiniz dakikalara sorular ekleyebilirsiniz.
 • Açık uçlu veya çoktan seçmeli soru türlerini kullanabilirsiniz.
 • Hazırladığınız videoyu bir kişi, grup veya sınıfla paylaşabilirsiniz.
 • Videolara izleme ve cevap verme süresi tanımlayabilirsiniz.
 • Etkinlikler sonrası öğrencilere puan verebilir geribildirimde bulunabilirsiniz.
 • Öğrencilere proje ödevi verebilirsiniz.
 • EdPuzzle'ı öğretim yönetim sistemi olarak kullanabilirsiniz. (Sınıflar ve gruplar oluşturma, öğrencileri ekleme vb.)
 

  

 

Nearpod ile Etkileşimli SUNUM Hazırlama, SINAV Uygulama, DÖNÜT Verme Eğitimi [Eğitime Başvur]

 

Nearpod; eğitim ve öğretim için etkileşimli içerikler ve sınavlar oluşturma, derslerde eş zamanlı etkinlikler uygulama, değerlendirme, dönüt verme gibi özelliklere sahip eğitimde en çok kullanılan 100 araçtan biri.

Bir öğretmen Nearpod aracılığıyla sınavlar, anketler, videolar, sunumlar, ortak çalışma panoları ve daha fazlasını içeren etkileşimli içerikler oluşturabilir. İsterse daha önce farklı ortamlar için oluşturduğu farklı formattaki içerikleri Nearpod üzerinden de kullanabilir.

Öğrenciler bir öğretmenin sunumuna bir kod aracılığıyla erişebilir, öğretmen ders boyunca öğrencilerin ders içeriğiyle etkileşime geçmesini sağlayabilir, öğrencilerin etkileşimini anlık takip edebilir,  isterse “Öğrenci Hızında” modunu aktif ederek kendi hızında değil öğrencilerin öğrenme performansına göre dersi sürdürebilir.

Uygulama web tabanlı çalışır, internet bağlantısının olduğu herhangi bir cihazdan kullanılabilir.

 


  

 

Uzaktan Eğitimde Kullanılabilecek Chrome Eklentileri Eğitimi [Eğitime Başvur]

 

Chrome en yaygın kullanılan web tarayıcılarından biri ve binlerce eklentiye sahip. Bu eklentiler arasından eğitimde, özellikle de uzaktan eğitimde kullanılabilecek olan 10 tanesini ele alacağım.

Örneğin web sayfalarına video, soru ekleme; PDF dosyalarına not, ses, video ekleme; ekran resmi/kaydı alma, yazma, çizme, boyama, çeviri araçları... 
Hangi eklenti, ne için, nasıl kullanılabilir? Soruların cevabı eğitimde....

 


  

 

Uzaktan Eğitimde ve Video Ders Çekimlerinde OneNote Kullanımı Eğitimi [Eğitime Başvur]

 

OneNote; özellikle uzaktan eğitimde, canlı derslerde veya konu anlatım videoları çekimlerinde verimli bir şekilde kullanılabilecek özelliklere sahip.

OneNote konusunda daha fazla bilgiye sahip olmak, nasıl ve nerelerde kullanılabileceğini uygulamalı olarak öğrenmek için ücretsiz eğitim başvurusunda bulunabilirsiniz.

OneNote Eğitiminde Ele Alınacak Konular

 • OneNote Temel Özellikleri ve Kullanım Alanları
 • OneNote Defteri Açmak
 • OneNote'ta Bölüm, Sayfa ve Alt Sayfa Oluşturma
 • Sayfa Ayarları, Kareli ve Çizgili Sayfalar Oluşturma
 • Hazır Şablonları Kullanma
 • Canlı Derslerde ve Ders Kayıtlarında Kullanma
 • Kalem ile Yazma, Çizme, İşaretleme, Konu Anlatma
 • Resim Ekleme
 • Dosya Ekleme
 • PDF Sayfalarını İçe Aktarma, Üzerinde Çalışma
 • Ses ve Video Ekleme
 • Ses ve Video Kaydı Yapma
 • Yazıları Biçimlendirme
 • Çizimi (el yazısını) Dijital Metne Dönüştürme
 • Matematik Formül ve Denklemlerini Kullanma
 • Ekran Kırpma ve Kullanma
 • Notları Etiketleme
 • Not Defterinde Arama
 • OneNote Defterini Yazdırma, Dışa Aktarma
 • Defteri Başkalarına/yla Gönderme, Paylaşma
 • Sayfaları Şifreleme ve daha fazlası

OneNote hakkında bilgi

 


 

Ayrıca, eğitimde teknoloji konusundaki gelişmeleri ve eğitimleri paylaştığım Telegram kanalıma katılabilir, Twitter hesabımı takibe alabilirsiniz.

 

Diğer özel eğitimler için iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

Dijital Ders İçeriği Geliştirme Araçları

Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları

Uzaktan Eğitim ve Öğretim Yönetim Sistemleri

H5P Projesi Nedir? H5P Etkinlik Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Uluslararası İçerik (Yazı, Resim, Video vb.) Lisans Türleri ve Özellikleri

 

 

 

Salı, 13 Nisan 2021 14:42

Üniversiteler ne zaman kalkacak?

Üniversiteler ve üniversitelerin geleceği hatta genel olarak eğitim ve öğretim hakkında yorum yapmak çok kolay olmamakla birlikte bugün gelinen nokta, birikim, teknoloji, beklentiler, değişim ve dönüşüm bazı yorumlar yapmamıza yardımcı olmakta. Konu çok detaylı ve neredeyse her bir madde bir kitap olacak düzeyde...

Biz yine de kayıt düşmek adına, gelecekte çocuklarımız, torunlarımız okusun diye yazalım:)

BENCE

 • Ne zaman bilmiyorum ama bir gün bugünkü anlamda üniversiteler olmayacak.

 • Öğrenci üniversite okuyacak ama herhangi bir üniversitede değil.

 • Üniversite hakkı kazanan öğrenci müfredattaki dersi akreditasyonu olan istediği hocalardan alabilecek.

 • Mezun olduğunda herhangi bir x üniversitesinden değil genel olarak, seviye olarak "üniversiteden" mezun olmuş olacak.

 • Diplomasında hangi üniversiteden mezun olduğu değil kimlerden ders aldığı yazacak.

 • Bu durumda üniversite hocalarının kalitesi ortaya çıkacak, rekabet artacak. Hangi hoca kaç öğrenci tarafından tercih ediliyor?

 • Sınav olmayacak, hocalar not vermeyecek. Sistem (görüntü okuma, yapay zeka, derin öğrenme vb. alandaki gelişmeler sınavların yerini alacak.)

 • Bugün üniversite endeksleri listeleniyor, o zaman üniversite hocası endeksleri listelenecek.

 • Diyeceksiniz ki "Bir hoca en çok kaç kişiye eğitim verebilir?

 • Merak etmeyin. Teknoloji, teknik alt yapı, öğretim yönetim sistemleri o kadar gelişmiş olacak ki öğrenci sayısında, öğrenciyle ve hocayla etkileşim ve iletişimde sorun ve sınır olmayacak.

 • Ben diyeyim 20 yıl siz deyin 30 yıl sonra bu gerçekleşecek.

 • Buna direnenler ve bunu destekleyenlerin sayısı bu süreci ya kısaltacak ya da uzatacak...

Kerim SARIGÜL

13.04.2021

Çarşamba, 31 Mart 2021 00:35

Tipik Bir Araştırma Makalesinin Yapısı

Tylor Burrows tarafından 2011 yılında elektronik olarak yayımlanan "Yayına Yönelik Araştırma Makaleleri Yazma" konulu eserin 89. sayfasında yer alan "Tipik Bir Araştırma Makalesinin Yapısı" adlı çalışma, akademik bir yayın ortaya koyma konusunda araştırmacılara kolaylık sağlayacak ve rehberlik edecek niteliğe sahip.

"Tipik Bir Araştırma Makalesinin Yapısı" adlı çalışmayı öğrencim Pelin Sağır ile birlikte tercüme ettik. İhtiyaç duyanlar için çalışmanın Türkçesi ve İngilizcesi aşağıda yer almaktadır.

 

Tercümede daha iyi ifade edilebilecek yerler varsa bildirmekten çekinmeyin lütfen...

Kaynak: Burrows, Tylor. (2011). Yayına Yönelik Araştırma Makaleleri Yazma. Basılmamış El Kitabı (Dijital Yayın), Asya Teknoloji Enstitüsü Dil Merkezi, Khlong Luang, Tayland.

(Burrows, Tylor (2011). Writing Research Articles for Publication. Unpublished manuscript, the Asian Institute of Technology Language Center, Khlong Luang, Thailand.)

Fotoğraf, video ve PDF dosyaları iş ve eğitim dünyasında özellikle dijital ortamlarda en çok kullanılan, üzerinde çalışılan ve paylaşılan türler. Bazen hızlı bir şekilde bunları düzenleme, değiştirme, kesme, yeniden boyutlandırma gibi işlemlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Daha önceki yazılarımda PDF düzenleme araçlarını ve Video Düzenleme araçlarını tanıtmıştım. Bu yazımda ise herhangi bir programa ihtiyaç duymadan, çevrim içi (online) ortamlarda hızlı bir şekilde fotoğraflarımızı düzenleyebileceğimiz bazı araçlara değineceğim. Bu araçlar aracılığıyla fotoğrafları kırpmak, kesmek, dönüştürmek, sıkıştırmak, yeniden boyutlandırmak vb. mümkün.

GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA

Web, bilgisayar veya mobil cihazlarınızdaki alanlarınızdan tasarruf etmek için resimlerin kalitesini çok düşürmeden sıkıştırmak "görüntü sıkıştırma" işlemi yapabilirsiniz. JPG, PNG ve GIF dosyalarını sıkıştırabilirsiniz.

 

GÖRÜNTÜYÜ YENİDEN BOYUTLANDIRMA

JPG, PNG ve GIF resimlerinizin boyutlarını yüzde veya piksel olarak tanımlayın ve yeniden boyutlandırın.

 

GÖRÜNTÜYÜ KIRPMA

Resminizin istediğiniz alanını seçerek veya pixel tanımlayarak JPG, PNG veya GIF'leri kolaylıkla kırpın.

DİĞER BİÇİMLERİ JPG BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRME

PNG, GIF, TIF veya RAW formatındaki resimleri kolaylıkla JPG'ye dönüştürün.

JPG BİÇİMİNDEN DİĞER BİÇİMLERE DÖNÜŞTÜRME

JPG resimlerinizi PNG ve GIF'e çevirin. Saniyeler içinde animasyonlu bir GIF oluşturmak için birkaç JPG seçin!

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ İLE DÜZENLEME

Resimlerinizi metin, efektler, çerçeveler veya çıkartmalarla renklendirin. Görüntüleriniz üzerinde basit düzenleme işlemleri yapın.

FİLİGRAN EKLEME

Saniyeler içinde resimlerinizin üzerine bir resim veya metin (logo, isim vb.) ekleyin. Şeffaflığını ve konumunu kendiniz belirleyin.

MEM OLUŞTURMA

(Mem - İngilizce Meme: Kısa sözlerle görselleri birleştirip günlük durumları yorumlayan bir internet paylaşım biçimi)
Hazır temalardan istediğinizi seçin veya kendi resimlerinizle memler oluşturun. 

GÖRÜNTÜYÜ DÖNDÜRME

JPG, PNG veya GIF resimlerinizi aynı anda istediğiniz yönde döndürün.

HTML SAYFALARINI RESME DÖNÜŞTÜRME

Web sayfalarını -sayfa ne kadar uzun olursa olsun- JPG veya SVG'ye dönüştürün.
Bunu yapmak için istediğiniz sayfanın URL'sini kopyalayıp yapıştırmanız ve dönüştür demeniz yeterli.

FAYDALI OLMASI DİLEĞİYLE...

 

Eğitimde ve öğretimde en çok kullanılan içerik türlerinden olan videolarla ilgili bazen çeşitli işlemlere ihtiyaç duyabiliyoruz.

Örneğin;

 • videoyu yatay çekmek yerine dikey çekmişizdir ve yönünü değiştirmek,
 • videonun formatını veya boyutunu değiştirmek,
 • videonun belli bir bölümünü kesmek,
 • videoda tarih veya logo vardır ve bunları kaldırmak,
 • videonun hızını artırmak veya azaltmak,
 • sıfırdan video çekmek istiyor olabiliriz

Tüm bunlar ve daha fazlası için çevrimiçi (online) ve ücretsiz kullanabileceğimiz kullanımı çok kolay olan çeşitli araçlar mevcut. İhtiyaçlarınıza göre aşağıdaki başlıklara tıklayarak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Uygulamayı kullanmaya başlamak için sadece bir bilgisayar, tarayıcı ve düzenli bir internet bağlantısının olması yeterlidir.

Video Kesme Aracı

Bu uygulama, kısa süreli video dosyalarını kesmek için çok kullanışlıdır. Kurulum gerektirmez, doğrudan internet tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz.

 

Video Kırpma Aracı

Kırpma işlemi, bir videoyu istediğiniz bir çerçeveye yerleştirmenizi veya çerçeve oranlarını değiştirebilmenize imkan verir.

 


Video Döndürme Aracı

Bir videoyu 90,180 veya 270 derece döndürebilirsiniz. Bu araç, bir portrenin manzara modunda veya tam tersi şekilde çekildiği durumlarda oldukça kullanışlıdır.

 


Video Çözünürlüğünü Değiştirme Aracı

Videolarınızın çözünülüğünü 240p, 360p, 480p veya 720p olarak değiştirebilirsiniz.

 

Video Döngü Aracı

Videonun tamamını veya herhangi bir dakikasını seçip o bölümü istediğiniz kadar kere tekrarlamasını sağlayabilirsiniz.

 


Video Sesini Değiştirme Aracı

Videonun ses kalitesini/seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 


Video Hızı Değiştirme Aracı

Videonuzun hızını 4 kat artırabilir veya azaltabilirsiniz.


Videodaki Logoyu Kaldırma Aracı

Videolardaki logoları, işaretleri veya tarihleri silebilirsiniz.

 


Videoya Resim veya Logo Ekleme Aracı

Videolara resim veya logo ekleyebilirsiniz.

 


Video Sabitleme Aracı (Kamera titremesini giderme)

Videonuzda bir kamera titremesi vb. varsa bunu giderebilir, sabitleyebilirsiniz.

 


Video Kaydetme Aracı

Video Kaydedici, tarayıcınız üzerinden video kaydı yapmaya ve fotoğraf çekmeye izin veren online bir uygulamadır. Uygulama, esnek video ve ses ayarlarına sahiptir. Dosyalarınızı kısa süre için de işler ve tüm uzunluktaki dosyalarla çalışmanıza izin verir.
Tarayıcınız üzerinden kalite seçimi, ayna moduna geçiş veya tam ekran gibi geçerli video kayıt parametrelerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca ses düzeyini ayarlayabilir ve echo (yankı) efektini azaltabilirsiniz. Tüm özellikler tamamen ücretsizdir. Uygulamayı kullanmaya başlamak için sadece bir bilgisayar, tarayıcı ve düzenli bir internet bağlantısının olması yeterlidir.


Video Formatı Dönüştürme Aracı

Videolarınızı mp4, avi, mpeg, mov, flv, 3gp, webm, mkv formatlarına veya Apple, Android, Sony, Nokia çözünürlüklerine dönüştürebilirsiniz.

 FAYDALI OLMASI DİLEĞİYLE...


Ücretsiz versiyonda günde 10/15 işlem yapılabilir ve en fazla 500/1000 MB dosya kullanılabilir. Bu boyutlar kullanacağınız araca gör değişiklik arz edebilir.

Eğitimin ve iş hayatının dijitalleşmesiyle birlikte da en çok ihtiyaç duyulan işlemlerden olan "PDF Düzenleme Araçları"na aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile erişebilirsiniz. Tamamının kullanımı çok kolay, %100 ücretsizdir.

Sadece bir kaç tıklama ile çevrimiçi ortamda (bilgisayarınıza herhangi bir program kurmadan) PDF dosyalarını düzenle, birleştir, ayır, iyileştir, word veya excel dosyasına dönüştür, şifrele, şifre çöz... 

Aşağıdaki başlık ve bağlantılar aracılığı ile istediğiniz işlemi saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz. 

FAYDALI OLMASI DİLEĞİYLE...

Öğrencilerinize, çocuklarınıza Youtube'dan video açmak istiyorsunuz ancak videoyu açtığınızda farklı video önerileri ile, uygunsuz yorumlarla karşılaşma olasılığınız var. Özellikle sınıfta öğrenciler için video açarken bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz.

Tüm bunlardan kurtulmanın bir yolu var.

1. İzletmek veya listesini yapmak istediğiniz videoların URL'sini yani bağlantısını kopyalayın.

2. http://www.viewpure.com sitesini açın.

3. Açılan sayfada boş bir bağlantı alanı göreceksiniz. O alana video bağlantınızı yapıştırın.

 

4. Sonrasında sağ taraftaki Purify (temizle) butonuna tıklayın.

 

Açılan sayfada istediğiniz Youtube videosunun aşağıdaki gibi açıldığını ve açılan sayfada video yorumlarının veya farklı video önerilerinin olmadığını göreceksiniz.

 • İyi izlemeler, izletmeler.

 

Detaylı yarları açarak videonun başlangıç ve bitiş saniyelerini seçebilir, izletmek istediğiniz kişiler için şifre de koyabilirsiniz.

 

İsterseniz her bir video için viewpure.com/istediğinizisim şeklinde özel bir bağlantı da oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz bağlantı aşağıdaki gibi görünecektir.

 

 

Daha fazlası için ücretsiz üye olarak kendi izleme listenizi oluşturabilirsiniz. Ücretsiz versiyonda 10 videoya kadar liste oluşturabilirsiniz.

 

 

Faydalı olması dileğiyle...Sosyal Medya Hesaplarım

 

Please publish modules in offcanvas position.